ru ua

Меню
+38 044 223 60 43

08.02.2018

< Назад

Сплачуємо ПДВ розумно! (українська)

Сплачуємо ПДВ розумно! (українська)

Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець.

Розміри ставок ПДВ в Україні визначений статтею 193 Податкового кодексу України:

а) 20 відсотків;

б) 0 відсотків;

в) 7 відсотків.

Звичайно, що кожний сумлінний суб’єкт підприємницької діяльності бажає зменшити податкове навантаження виключно у законний спосіб.

Сучасні підприємства, які орієнтуються на довготривалу діяльність та позитивний імідж, все частіше обирають використання дозволених законом можливостей зменшення податкового навантаження, а саме – податкове планування.

В сучасних умовах господарювання суттєво зростає роль податкового планування через те, що у період кризи загострюється проблема нестачі вільних оборотних активів на підприємствах, відповідно, легальні шляхи мінімізації податкових платежів можуть спричинити часткове вирішення вищезазначеної проблеми.

Податкове планування – це цілеспрямована діяльність підприємства, орієнтована на максимальне використання всіх можливостей чинного законодавства з метою досягнення найвищого фінансового результату шляхом законної оптимізації господарської діяльності підприємств з точки зору її податкових наслідків.

Полегшити навантаження зі сплати ПДВ можна оптимізувавши його, тобто здійснити організаційні заходи в межах чиного законодавства, пов’язані з вибором часу, місця і видів діяльності, створенням і супроводом найбільш ефективних схем і договірних взаємин.

Податкове планування - процес творчий, який потребує індивідуального підходу.

Наприклад, у суб’єкта господарювання в загальній структурі перебувають витрати, які не містять ПДВ. Чим більша частка таких витрат, тим більше навантаження з ПДВ покладається на продаж запасів із високою рентабельністю, що, в свою чергу, призводить до вимивання обігових коштів. Але, якщо здійснити часткову переорієнтацію підприємства на продаж своєї продукції (товарів) на експорт, потік вхідного та вихідного ПДВ буде збалансовано, а значить, податкове навантаження з ПДВ буде зменшено.

Тут наведений лише один наочний приклад, за допомогою якого можливо зрозуміти сутність податкового планування, мета якого - полегшення податкового навантаження.

Фактично, застосовуючи методи податкового планування, у законний спосіб зменшується сума ПДВ, яка підлягає сплаті підприємством, що, в свою чергу, призводить до зменшення податкового навантаження. Описати всі методи податкового планування в одній статті дуже складно, тому, для загального розуміння, наведемо деякі з них, за допомогою яких можливо зменшити податкове навантаження саме з ПДВ:

  1. 1.Метод заміни відносин. Як правило, одна і та сама господарська мета (придбання майна, отримання доходу тощо) може бути досягнута кількома альтернативними шляхами.
  2. 2.Метод розподілу відносин. Базується на попередньому методі, різниця лише в тому, що не вся господарська операція замінюється на іншу, а лише її частина.
  3. 3.Метод прямого скорочення об'єкта оподаткування, який реалізують шляхом зменшення бази оподаткування.
  4. 4.Метод делегування податків підприємству-сателіту. Полягає у передачі об'єкта оподаткування іншому суб'єкту підприємницької діяльності, пов'язаному з платником податків.
  5. 5.Метод відстрочення податкового платежу, який ґрунтується на використанні елементів інших методів і його застосування дозволяє перенести момент виникнення об'єкта оподаткування на подальший податковий період.
  6. 6.Метод пільгового підприємства - один з найпоширених методів податкової оптимізації, який полягає у перенесенні об'єктів оподаткування або видів діяльності під пільговий режим оподаткування, пов'язаний з особливим податковим статусом деяких суб'єктів підприємницької діяльності.

Таким чином, за допомогою методів податкового планування можливо зменшити податкове навантаження, але, як вже зазначалося, це процес творчий і в кожному окремому випадку потребує індивідуального підходу для вирішення питання щодо зменшення податкового навантаження.

Найкраще цю творчу роботу доручити спеціалістам, які є фахівцями не лише у сфері бухгалтерського та фінансового обліку, а й у сфері права, оскільки зменшення податкового навантаження з податку на додану вартість на підприємство напряму залежить від знання та вміння правильно застосовувати можливості чинного законодавства.

Виталий Бахуринский

Адвокат, старший партнер Safir Law&Finance

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Читать еще

22.02.2017

Зміни у відшкодуванні ПДВ: що треба знати підприємцю (українська)

© 2020 Safir Law&Finance. All rights reserved.

меню

Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!