ua

Меню
+38 044 223 60 43

14.05.2020

< Назад

Простій на підприємстві: допомога по частковому безробіттю на період карантину (інструкція до застосування)

В одному із наших попередніх матеріалів «Простій на підприємстві: нові правила гри в умовах карантину» ми торкалися питання одного із аспектів підтримки українського бізнесу нашою державою під час карантину, а саме надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

22 квітня Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову «Про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину».

28 квітня вищезгадану постанову, яка визначає механізм надання коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину (надалі - допомога), а також її розмір було офіційно опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр».

Простій на підприємстві: допомога по частковому безробіттю на період карантину (інструкція до застосування)

Отже, зупинимося на ключових нововведеннях цього нормативно-правового акту:

1. Кому надається допомога?

Особам, які перебувають з роботодавцем у трудових відносинах та роботодавці яких здійснюють сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Але зверніть увагу, що:

  • допомога не надається для працівників з числа пенсіонерів та осіб, які працюють за сумісництвом;
  • роботодавець такого працівника, якому надається допомога повинен належати до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до вимог Господарського кодексу України.

2. В якому випадку надається допомога?

Допомога надається у разі втрати працівником частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності роботодавця.

Але зверніть увагу на те, що у випадку запровадження на вашому підприємстві простою, у відповідності до приписів ст. 113 Кодексу законів про працю, та здійснення його оплати, у вас не виникає права на отримання допомоги.

3. Який розмір допомоги?

Допомога надається за кожну годину, на яку працівникові скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. При цьому, розмір допомоги не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати.

4. На який період надається допомога?

Допомога надається на строк зупинення (скорочення) діяльності роботодавця та протягом 30 календарних днів після завершення карантину в разі сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

5. Коли роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати допомоги?

Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності.

6. Кому та куди звертатися за отриманням допомоги?

Для отримання допомоги роботодавець звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

7. Який перелік документів необхідно подати роботодавцеві для надання допомоги?

Для отримання допомоги роботодавець подає такі документи:

1) заяву у довільній формі, в якій, зокрема, зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва та до якої додаються засвідчені роботодавцем копії підтвердних документів щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів про надання допомоги;
2) засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;
3) відомості про працівників, в яких виникло право на допомогу;
4) видану ДПС довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

Зверніть увагу, що вищенаведений перелік документів є вичерпним та розширеному тлумаченню Центрами зайнятості чи окремими його працівниками – не підлягає.

8. Хто та в які строки приймає рішення про надання допомоги?

Рішення про надання або відмову у наданні допомоги приймається обласним або Київським міським центром зайнятості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем пакету документів для призначення допомоги.

9. Чи має право роботодавець на повторне звернення для надання допомоги у випадку надання неповного пакету документів чи наявності в них неточностей?

У разі подання неповного пакета документів, або наявності в окремих документах помилок центр зайнятості повідомляє про це роботодавцю. Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення центру зайнятості.

У разі повторного подання роботодавцем документів, після їх доповнення або доопрацювання рішення про надання або відмову в наданні допомоги приймається обласним або Київським міським центром зайнятості протягом трьох робочих днів з дня повторного подання роботодавцем документів.

10. Що робити у випадку отримання відмови про надання допомоги?

У разі коли роботодавцю відмовлено у наданні допомоги, він має право повторно звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги.

Рішення обласних та Київського міського центру зайнятості про відмову в наданні допомоги може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або суду.

Державний центр зайнятості має право переглянути рішення, скасувати його частково або повністю та зобов’язати обласний або Київський міський центр зайнятості розглянути питання про надання допомоги повторно.

11. Що робити у випадку прийняття рішення про надання допомоги?

У разі прийняття рішення про надання допомоги між центром зайнятості та роботодавцем протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення укладається договір про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, в якому визначаються права та обов’язки сторін, порядок перерахування роботодавцю коштів Фонду та виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, гарантії зайнятості працівника, якому виплачується допомога по частковому безробіттю на період карантину, відповідальність сторін, строк дії договору та порядок вирішення спорів.

12. Коли роботодавець отримає кошти від центру зайнятості?

Перерахування роботодавцю коштів для виплати працівникам допомоги, щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок центру зайнятості від Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

13. Коли роботодавець повинен виплатити допомогу працівнику?

Роботодавець виплачує допомогу працівникам у строк не більше ніж три робочих дні після надходження коштів на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину (відомостю на виплату грошей).

Копія зазначеної відомості (відомості на виплату грошей) з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника подається центру зайнятості не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

14. Хто та в який спосіб контролює порядок виплати допомоги роботодавцем своїм працівникам?

Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти перерахування коштів Фонду роботодавцю для виплати працівникам допомоги.

Центр зайнятості контролює цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцю для виплати працівникам допомоги, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 90 календарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, у тому числі в письмовій формі.

Для роз’яснення будь-яких юридичних нюансів радимо звертатись до експертів. Щоб отримати консультацію від адвокатів SAFIR Law&Finance – залишайте заявку у формі нижче.

ЗАПИТАЙТЕ ЕКСПЕРТА

Читати ще

02.07.2020

Штрафні санкції за несвоєчасну сплату за договорами на період карантину

08.06.2020

Блокування податкових накладних: що робити?

15.05.2020

Податкові зміни у законодавстві на час карантину

© 2020 Safir Law&Finance. All rights reserved.

меню

Залиште свої дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!

Залиште свої дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!