eng ru ua

Menu
+38 044 223 60 43

12.10.2018

Автор: Александр Половинка, генеральный партнер компании SAFIR Law&Finance

< Back

Lawyer request as an effective evidence gathering tool (Ukrainian)

Lawyer request as an effective evidence gathering tool (Ukrainian)

Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокату надано право письмово звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань із адвокатським запитом із метою отримання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

В чому ж особливість адвокатського запиту та які наслідки для його отримувачів?

У разі скерування такого запиту в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань виникає обов’язок не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

Чи передбачена відповідальність в разі порушення умов інформування адвоката про результати розгляду його запиту?

У випадку відмови в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом, тягне за собою відповідальність, передбачену ст. ст. 212 КУпАП (неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"), санкція якої передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Хто уповноважений складати протокол про адміністративне правопорушення?

Детальний порядок складення та оформлення адміністративних матеріалів за ст. 212 КУпАП визначений Порядком оформлення головою ради адвокатів АРК, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 р. № 238 (далі - Порядок).

Статтею 255 КУпАП визначено, що у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами,, зазначеними в статтях 218 – 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати, зокрема, голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (ст. 212 – у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

Хто є суб’єктом розгляду протоколу про адміністративне правопорушення?

Справи, про адміністративну відповідальність за ст. 212 КУпАП, розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, у відповідності до ст. 221 КУпАП.

Замість висновку

Враховуючи викладене вище, довірте процес збору доказів команді професійних адвокатів, які ефективно їх використають для поновлення порушених прав або ж убезпечення від такого посягання.

ASK A QUESTION EXPERT

More

© 2020 Safir Law&Finance. All rights reserved.

menu

Leave your details and we will contact you shortly!