eng ru ua

Меню
+38 044 223 60 43

17.10.2017

< Назад

Порушення авторських прав на фотографію в мережі інтернет. Проблема доказування. (українська)

Порушення авторських прав на фотографію в мережі інтернет. Проблема доказування. (українська)

На сьогодні існує проблема недостатньо чіткого врегулювання на законодавчому рівні відносин у сфері авторського права. А особливо, якщо йде мова про порушення авторських прав на той чи інший твір у мережі інтернет. Актуальність теми дозволяє відображати багато як теоретичних, так і практичних проблем, які виникають при наданні правової допомоги клієнту в цій сфері, проте, виходячи з власного досвіду, спробую виокремити одні з головних аспектів, на які необхідно звертати увагу в першу чергу, у випадку, якщо Ви потрапили в ситуацію, коли неправомірно використовують, наприклад, Ваше авторське фото.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 8 Закону України «Про авторське право та суміжні права» фотографічні твори, в тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії є об’єктами авторського права.

Зволікаючи приписами законодавства в сфері інтелектуальної власності, а найчастіше, не знаючи про існування таких, так звані «порушники» копіюють фотографії в інтернеті, а згодом використовують їх, наприклад, в рекламних або інших комерційних цілях.

Особи, авторські права яких порушені, можуть звернутися до так званого «порушника» із вимогою припинити незаконне використання фотографії та вимагати публічно визнати своє авторство на спірне фото. Проте, як свідчить практика, винувата сторона не поспішає з наданням відповідей, дії опонента можуть проявлятися максимально у видаленні фото з інтернет-ресурсу (проте, це не свідчить, що спірне фото видалене з сервера «порушника») або ж направити у відповідь загальну відписку про, так би мовити, «відсутність в його діях порушень Вашого авторського права, посилаючись на той факт, що Ви завантажували фото в мережу інтернет «для загального огляду цієї фотографії широким колом осіб »… Це, у свою чергу, приводить до висновку, що на сьогодні, судовий захист є найефективнішим способом захисту у випадках порушення авторських прав.

Отже, що Вам необхідно знати в такій ситуації.

Насамперед, існує презумпція авторства (передбачена статтею 11 згаданого вище Закону), яка регламентує, що первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого, автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. Це положення застосовується також і у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора. Ця презумпція захищає Вас як автора фотографічного твору, покладаючи обов'язок доказування авторства та правомірності використання спірного фото на опонента. Крім цього, звертаю Вашу увагу, що авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Що стосується доказування Вашого авторства, то перший момент полягає у наявності у Вас оригіналу фотографічного твору (первинний, без використання програм для його обробки). Підійдуть також і зразки об'єкта, що відображений на спірному фото з інших ракурсів. Також вагоме значення матиме дата здійснення чи опублікування фото. Завжди вважається, що хто опублікував фото раніше- є його автором. Другий момент полягає в тому, чи буде відображатись у електронному форматі спірного фото в налаштуваннях модель фотоапарату, яким виконано фотографічний твір. Опоненти не будуть готові у суді дати відповідь щодо марки та моделі техніки, якою здійснювалось фото. Якщо Ви займаєтесь професійною фотографією, модель фотоапарату в налаштуваннях відображається автоматично. Якщо ж ні, то в кожному індивідуальному випадку ми будуємо стратегію захисту, посилаючись на інші наявні докази, деколи демонструючи в судовому засіданні носії, за допомогою яких було здійснено спірне фото, що досить часто унеможливлює визнання певних доказів як неналежних чи недопустимих (ст.ст. 58-59 ЦПК України).

Авторські права на твір включають в себе майнові та особисті немайнові права. Часто клієнти запитують що ці права собою являють, як їх розрізняти та в який спосіб їх захистити у випадку порушення. Особисті немайнові права автора включають в себе такі Ваші права, як: право автора на ім'я; визнання тієї чи іншої людини творцем, тобто визнання самого права авторства; право на недоторканність твору та збереження його цілісності та ін. Стаття 440 ЦК України регламентує, що майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання твору; виключне право на використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання.

Майнові авторські права самостійно може здійснювати фізична особа, яка досягла 14 років. Також вони є відчужуваними та можуть бути передані (відчужені) іншій особі, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права. Крім цього, слід відзначити, що майнові авторські права можуть переходити до інших осіб в порядку правонаступництва, в т. ч. спадкування.

Підсумовуючи наведене вище, хочеться зауважити, що, у випадку, якщо сторонніми особами використано Ваш фотографічний твір без Вашого на те дозволу (письмового), без посилання на Вас, як його автора- це є порушенням майнового авторського права. У разі, якщо в суді Ви доказуєте своє авторство, а також його порушення, відповідно до Закону України «Про авторські права та суміжні права» Ви автоматично маєте право на грошову компенсацію за неправомірне використання Вашого твору у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Так, Закон України «Про авторське право і суміжні права» встановлює розмір компенсації на рівні від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат. Проте, в залежності від різних обставин справи, виду дій опонента, їх систематичність та розмір коштів, які він отримував, наприклад, від реалізації або реклами Вашого фотографічного твору, можна говорити як про збільшення розміру грошової компенсації для Вас, так і за інші способи захисту Ваших авторських прав.

Творчої Вам наснаги і знайте свої права!

З повагою, адвокат Оксана Бойчук.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Читать еще

© 2020 Safir Law&Finance. All rights reserved.

меню

Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!