We pay VAT reasonably!

23.05.2018

Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець.

Розміри ставок ПДВ в Україні визначений статтею 193 Податкового кодексу України:

а) 20 відсотків;

б) 0 відсотків;

в) 7 відсотків.

Звичайно, що кожний сумлінний суб’єкт підприємницької діяльності бажає зменшити податкове навантаження виключно у законний спосіб.

Сучасні підприємства, які орієнтуються на довготривалу діяльність та позитивний імідж, все частіше обирають використання дозволених законом можливостей зменшення податкового навантаження, а саме – податкове планування.

В сучасних умовах господарювання суттєво зростає роль податкового планування через те, що у період кризи загострюється проблема нестачі вільних оборотних активів на підприємствах, відповідно, легальні шляхи мінімізації податкових платежів можуть спричинити часткове вирішення вищезазначеної проблеми.

Податкове планування – це цілеспрямована діяльність підприємства, орієнтована на максимальне використання всіх можливостей чинного законодавства з метою досягнення найвищого фінансового результату шляхом законної оптимізації господарської діяльності підприємств з точки зору її податкових наслідків.

Полегшити навантаження зі сплати ПДВ можна оптимізувавши його, тобто здійснити організаційні заходи в межах чиного законодавства, пов’язані з вибором часу, місця і видів діяльності, створенням і супроводом найбільш ефективних схем і договірних взаємин.

Податкове планування - процес творчий, який потребує індивідуального підходу.

Наприклад, у суб’єкта господарювання в загальній структурі перебувають витрати, які не містять ПДВ. Чим більша частка таких витрат, тим більше навантаження з ПДВ покладається на продаж запасів із високою рентабельністю, що, в свою чергу, призводить до вимивання обігових коштів. Але, якщо здійснити часткову переорієнтацію підприємства на продаж своєї продукції (товарів) на експорт, потік вхідного та вихідного ПДВ буде збалансовано, а значить, податкове навантаження з ПДВ буде зменшено.

Тут наведений лише один наочний приклад, за допомогою якого можливо зрозуміти сутність податкового планування, мета якого - полегшення податкового навантаження.

Фактично, застосовуючи методи податкового планування, у законний спосіб зменшується сума ПДВ, яка підлягає сплаті підприємством, що, в свою чергу, призводить до зменшення податкового навантаження. Описати всі методи податкового планування в одній статті дуже складно, тому, для загального розуміння, наведемо деякі з них, за допомогою яких можливо зменшити податкове навантаження саме з ПДВ:

  1. 1.Метод заміни відносин. Як правило, одна і та сама господарська мета (придбання майна, отримання доходу тощо) може бути досягнута кількома альтернативними шляхами.
  2. 2.Метод розподілу відносин. Базується на попередньому методі, різниця лише в тому, що не вся господарська операція замінюється на іншу, а лише її частина.
  3. 3.Метод прямого скорочення об'єкта оподаткування, який реалізують шляхом зменшення бази оподаткування.
  4. 4.Метод делегування податків підприємству-сателіту. Полягає у передачі об'єкта оподаткування іншому суб'єкту підприємницької діяльності, пов'язаному з платником податків.
  5. 5.Метод відстрочення податкового платежу, який ґрунтується на використанні елементів інших методів і його застосування дозволяє перенести момент виникнення об'єкта оподаткування на подальший податковий період.
  6. 6.Метод пільгового підприємства - один з найпоширених методів податкової оптимізації, який полягає у перенесенні об'єктів оподаткування або видів діяльності під пільговий режим оподаткування, пов'язаний з особливим податковим статусом деяких суб'єктів підприємницької діяльності.

Таким чином, за допомогою методів податкового планування можливо зменшити податкове навантаження, але, як вже зазначалося, це процес творчий і в кожному окремому випадку потребує індивідуального підходу для вирішення питання щодо зменшення податкового навантаження.

Найкраще цю творчу роботу доручити спеціалістам, які є фахівцями не лише у сфері бухгалтерського та фінансового обліку, а й у сфері права, оскільки зменшення податкового навантаження з податку на додану вартість на підприємство напряму залежить від знання та вміння правильно застосовувати можливості чинного законодавства.

Виталий Бахуринский

Адвокат, старший партнер Safir Law&Finance

Понравилась статья?
Обязательно поделись:

Pass a free audit

to assess the legal protection of
your business

Pass

Ask the expert

Fill out the form below and we will contact you within 60 minutes.

Leave the details and we will call back as soon as possible!